Eiendomsselskapet Ranheim

Vi utvikler bygg for næringslivet, det offentlige, og bolig- og fritidsmarkedet.

Med tilstedeværelse på Helgeland og i Salten er vi alltid tett på det som skjer. Vi har mange attraktive tomter, og jobber til enhver tid med spennende eiendomsprosjekter. Dersom du har behov for nye lokaler, uansett type, er det bare å ta kontakt.

Kontakt oss

Om oss

25 års erfaring med utleie og forvaltning

For oss har det aldri handlet om bare bygg, men å skape gode møteplasser for våre leietakere og partnere. Eiendomsselskapet Ranheim både eier og forvalter eiendom på Helgeland, Salten og Sverige.

Vår tilnærming til prosjekter og leietakere har alltid vært fleksibilitet og profesjonalitet. Vi tror at å sette våre kunders ønsker og behov i sentrum har vært utslagsgivende for hvor vi er i dag.

Vårt forvaltningsselskap, FDV Service leverer et fullskalatilbud innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. Som leietaker betyr dette at du kan fokusere på din virksomhet, mens vi ivaretar lokalene og omgivelsene rundt.

 

 

Image

Næringseiendom

Eiendom for alle typer næring – stor eller liten

Vår portefølje innen næringseiendom teller nå et betydelig antall m2 og vi er i stadig vekst. Vi har en god miks av eiendommer som huser alt fra 1 leietaker alene til eiendommer hvor ulike selskaper er samlokalisert.

I tillegg til våre ferdig utviklede konsepter har vi også ledige tomteareal som står klare for utvikling. Tomtene er ideele for varehandel, lett industri og kontorer. I sentrum av Mo i Rana, har vi ferdigregulert over 100.000 byggbare m2. Tomtene er regulert for bolig, detaljhandel og hotelldrift.

Gjennom historien har vi bygget kompetanse som vi bruker for å gjøre dagen, litt lettere, for deg og ditt selskap!

 

Image

Bydelsutvikling

Et sentrum i utvikling.

Med 25.000 m2 tomt til disposisjon er dette prosjektet en unik mulighet i hjerte av sentrum. Med første bygg på 12.000 m2 under ferdigstillelse i O.T. Olsensgate, er en større transformasjon av Mo i Rana sentrum i gang. Hotelldrift, handel, kontorlokaler og leiligheter rett ved siden av Rana sitt transportknutepunkt, er noe av det som ligger på skisseblokken for dette området.

Vika Næringspark

Modernisering, forbedring og en stimulerende bransjemiks skal betegne Vika Næringspark. Området ligger ved innfartsåren til Mo sentrum og nyter i dag god gjennomgangstrafikk. Her vil vi skape et aktivt miljø for lett industri, handel og kontorlokaler. Eksisterende bygningsmasse er under fornying parallelt med nybygging.

 

Image