Drift
og vedlikehold

Vår drift- og vedlikeholdsavdeling leverer et fullskalatilbud innenfor drift og vedlikehold. For våre leietakere betyr dette at de kan fokusere på deres virksomhet uten å bruke tid på vedlikehold og annet forefallende som skulle dukke opp. Vi ivaretar lokalene og omgivelsene rundt, hvor vi løser løpende driftsoppgaver og periodisk bygningsvedlikehold av eiendomsmassene. Våre leietakere får alltid tilpasset lokalene etter behov og ønsker.

Eier du sentrumsnær byggmasse kan vi bistå deg. Du kan føle deg trygg på at brannvern, offentlige krav o.l. for ditt bygg blir løst og fulgt opp på en god måte. Som kunde hos oss har du tilgang til byggdriftere, prosjektledere og alle typer håndverkere.
Vi påtar oss gjerne rollen prosjektleder der vi koordinerer alle parter og sørger for god flyt.

Kontakt teamet

Eivind Gullvik

Avdelingsleder vedlikehold

Hugo Larsen

Driftstekniker


Referanser