Personvernerklæring

Eiendomsselskapet Ranheim AS
Org.nr: 934218159

Intensjonen med denne personvernerklæring er å informere om hvordan Eiendomsselskapet Ranheim AS samler, oppbevarer, behandler og utleverer informasjon om brukere av denne nettsiden og våre kunder.

Med informasjon menes enhver form for data som kan relateres til en person, altså deg. Har du spørsmål utover det som skrives herunder er du velkommen til å kontakte oss primært per mail, men også telefon dersom det haster.

E-post: morten.hagh@es-ranheim.no
Telefon: 913 80 853
Daglig leder: Morthen Hagh
Adresse: Søderlundmyra 18, 8622 Mo I Rana


Formål og innsamling
Eiendomsselskapet Ranheim AS samler informasjon via sin webside gjennom cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere din brukeropplevelse og for bruk i markedsføring. Videre samles det informasjon gjennom skjemaer som du selv fyller ut. Det kan være kontaktskjema, påmelding til nyhetsbrev o.l.

Vi forbeholder oss også retten til å videre fylle ut en kundeprofil med å hente offentlig allment tilgjengelig informasjon fra kilder som Facebook, Linkedln, Instagram o.l. Vi bruker godkjente programmer med egen GDPR og sikkerhetsløsninger.

Informasjonen lagres primært i sky bak sikkerhetsbrannmurer, dog naturligvis noe på ansattes pc og mobiltelefon. Alt er underlagt passord. Formål med innsamling og lagring er å opprettholde kundekontakt, fakturere, markedsføre og ellers yte den service kunde naturlig forventer i henhold til avlevert informasjon.

Tilgang på data

Det er ledelsen i Eiendomsselskapet Ranheim AS som i hovedsak har full tilgang på data, samt vår totalleverandør innen datasikkerhet: Haaland AS, IT-Service. Våre ansatte har kun innsyn i begrenset data i forbindelse med relevante kundeoppdrag.

Ved service på Eiendomsselskapet Ranheim AS sine systemer brukes Haaland AS, IT-Service med egne sikkerhetsløsninger og databehandleravtale. Gir vi data videre er det av praktiske årsaker og aldri uten egen avtale med deg som kunde. Unntak er ekstern regnskapsfører som vil få et minimum av informasjon for å gjennomføre fakturering.

Vi selger/deler aldri data videre til 3.part.

 

Opplysninger som innhentes

Opplysninger registreres og lagres når du er i kontakt med oss enten via e-post, tlf, fyller ut kontaktskjema eller når du bruker våre tjenester. Vi samler alle personopplysninger i lokal server med backup i sky. Dette er bak trygge og oppdaterte sikkerhetstjenester levert Haaland AS, IT-Service.

Underleverandører og systemer

Eiendomsselskapet Ranheim AS benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon lagres og hvorfor.

Office 365: Lagring av eposter og generell kundeinformasjon.

Google analytics: Formålet er å samle informasjon som trafikk, hvem publikum er og hvor det kommer fra. IP-adresser og besøksmønster lagres. Til bruk i fremtidig markedsføring

Google Adwords: Formålet er å samle informasjon som trafikk, hvem publikum er og hvor det kommer fra. IP-adresser og besøksmønster lagres. Til bruk i fremtidig markedsføring

Facebook Pixel: Samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden vår.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms
Som kunde vil du kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til avtaler eller ordrer du har lagt inn. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Innsyn, retting og sletting
Du har rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg. Du kan også be om sletting og/eller retting. Du har også rett til å endre eller slette samtykke som tidligere er gitt. Kontakt vår GDPR ansvarlig Morten Hagh for dette.

Lagring av data over tid
Cookies lagres så lenge din nettleser har denne funksjonen aktivert, som er standard. Ønsker du å slette dine cookies må du gjøre det i din nettleser.

Våre ansatte mister tilgang til informasjon ved opphør av arbeidsforhold. Hens informasjon gis da videre til en annen relevant ansatt.

Våre ansatte har signert taushetserklæring i de tilfeller de har tilgang til sensitiv informasjon.

Alt av kundeinformasjon slettes permanent dersom Eiendomsselskapet Ranheim AS avslutter sin virksomhetEiendomsselskapet Ranheim AS forbeholder seg likevel retten til å beholde noe informasjon ved avslutting av selskap dersom det er planer i nær fremtid om ny oppstart der lagret informasjon naturlig vil komme til nytte for begge parter. Noe eller alt av informasjon slettes avhengig av brukers ønske ved innsyn.  

Rutiner
Eiendomsselskapet Ranheim AS vurderer fortløpende sikkerheten i sine systemer gjennom en løpende sikkerhetsvurdering basert på tilgjengelig informasjon. Haaland AS, IT-Service holder våre datasystemer oppdaterte mtp sikkerhet til enhver tid.

Ved styremøter får styreleder en innføring i sikkerhetsstatus, evt. avvik og tiltak fra GDPR-ansvarlig.